Zabezpieczenia, obstawa i obsługa medyczna

ratownikNasze profesjonalnie przygotowane zespoły Ratownictwa Medycznego sprawią, że każde wydarzenie będzie przebiegać bezpiecznie pod czujnym okiem i fachową opieką. W ofercie transport medyczny oraz sanitarny, zabezpieczamy medycznie imprezy plenerowe, dysponujemy sprzętem medycznym dostosowanym do różnych potrzeb:

 T – Transportowy P – Podstawowy S – Specjalistyczny

Emergency Merkus zapewni Państwu spokój i poczucie bezpieczeństwa.

 

Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są ustawowo do zorganizowania zabezpieczenia medycznego podczas imprezy. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. Bezpieczeństwo imprez masowych Dz.U. 1997 nr 106 poz. 680

 

Art. 1.
2. Bezpieczeństwo imprezy masowej polega na spełnieniu przez organizatora imprezy wymogów w zakresie bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie w czasie jej trwania, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym, a także stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

 

Skontaktuj się z nami

Loading...
Loading...