Szkolenia BHP

bhp logaTematyka szkolenia obejmuje wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

  • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp
  • ochrony pracy kobiet i młodocianych
  • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych, profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
Szkolenie obejmuje także wiedzę o bezpiecznym zachowaniu w środowisku pracy:
 
  • postępowania w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
  • problemów związanych z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
  • zasad postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
  • problemów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.
Tematyka szkolenia wynika z obowiązujących przepisów i jest dla pracowników obowiązkowe. Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu.

 

Skontaktuj się z nami

Loading...
Loading...